Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

 O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
 Αθήνα 26 Ιουνίου 2019
Α.Π:9594 ΠΡΟΣ: • ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ • ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ • ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΠΕ • ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ • ΜΜΕ

 "Για την υπουργική απόφαση με θέμα την απόκτηση του τίτλου της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής" Η πρόσφατη υπουργική απόφαση 5/6/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΣΨ465ΦΥΟ-Κ3Ν, ΦΕΚ: 2363 B) με τίτλο: [Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1 της αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 Υπουργικής απόφασης "Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας” (ΦΕΚ Β 3958)], βρίθει απαράδεκτων εξωφρενικών διατάξεων. Οι διατάξεις αυτές θίγουν καίρια τόσο την περίθαλψη των ασθενών όσο και τα δικαιώματα των γιατρών ΤΕΠ, ΕΚΑΒ και ΜΕΘ. - Υπάρχουν σήμερα μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ και που η κύρια ειδικότητά τους ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ως απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του τίτλου εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική. Οι γιατροί αυτοί καταδικάζονται σε ισόβια βαθμολογική καθήλωση. - Σε ισόβια βαθμολογική καθήλωση καταδικάζονται και γιατροί ΕΣΥ του ΕΚΑΒ ή των ΤΕΠ οι οποίοι έχουν καταλάβει θέσεις μέσω της νόμιμης διαδικασίας (προκήρυξη, αίτηση υποψηφιότητας, κρίση από το ειδικό συμβούλιο) εφ' όσον αυτό ΔΕΝ προβλεπόταν στην προκήρυξη της θέσης για την οποία είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες (ΜΕΤΑ την έκδοση της υπουργικής απόφασης στις 29/08/18) έχουν προκηρυχθεί θέσεις στα ΤΕΠ για τις οποίες ΔΕΝ προβλέπεται ως αναγκαίο προσόν ο τίτλος της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική. Σε πολλές έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κρίσεις και αναμένονται οι διορισμοί, ενώ σε άλλες έχουν ήδη γίνει οι διορισμοί. - Είναι πραγματικά εξωφρενικό να υποχρεώνονται στην ίδια διαδικασία (6μηνη εκπαίδευση και εξετάσεις για λήψη τίτλου εξειδίκευσης Επείγουσας Ιατρικής) ΚΑΙ οι γιατροί ΕΣΥ των ΜΕΘ οι οποίοι έχουν ήδη ΑΛΛΗ εξειδίκευση (Εντατική Θεραπεία) και ΑΛΛΟ γνωστικό - επιστημονικό - θεραπευτικό αντικείμενο πλήρως διαχωρισμένο από το γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής διεθνώς εδώ και 30 χρόνια. - Καταργούνται προηγούμενες διατάξεις, που προέβλεπαν τη χορήγηση του τίτλου της εξειδίκευσης Επείγουσας Ιατρικής χωρίς εξετάσεις σε κατηγορίες γιατρών με ικανή πολυετή σχετική προϋπηρεσία και εμπειρία. Τώρα οι γιατροί αυτοί εξαναγκάζονται σε "6μηνη εκπαίδευση" για να αποκτήσουν την εξειδίκευση. - Όλοι οι παραπάνω γιατροί ΕΣΥ των ΤΕΠ, του ΕΚΑΒ και των ΜΕΘ υποχρεώνονται υπό την απειλή της ισόβιας βαθμολογικής καθήλωσης να κάνουν "6μηνη εκπαίδευση” ως υπεράριθμοι σε ΤΕΠ στα "αρμόδια εκπαιδευτικά κέντρα" τα οποία όμως προβλέπεται να είναι ΜΟΝΟ 2 (ΔΥΟ) Πανελλαδικά (Αττικό - Νίκαιας και ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειο). Δηλαδή υποχρεώνονται πολλές δεκάδες γιατροί ΕΣΥ των ΤΕΠ, του ΕΚΑΒ και των ΜΕΘ να φύγουν για 6 μήνες από τις μονάδες τους και να ... μετακομίσουν είτε σε Χαϊδάρι - Νίκαια ή στο Ηράκλειο. - Η υπουργική απόφαση εκτός των άλλων περιλαμβάνει και απαράδεκτες φωτογραφικές ρυθμίσεις. Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εξετάσεων για λήψη τίτλου εξειδίκευσης Επείγουσας Ιατρικής ΜΟΝΟ οι γιατροί των ΤΕΠ που έχουν διοριστεί σε θέση που προκηρύχθηκε στο βαθμό του διευθυντή (ή έχουν εξελιχθεί βαθμολογικά στον βαθμό του διευθυντή) και ΟΧΙ οι γιατροί των ΤΕΠ που έχουν διοριστεί σε θέση που προκηρύχθηκε στον βαθμό επιμελητή Α' ή επιμελητή Β' (ή έχουν εξελιχθεί βαθμολογικά στον βαθμό του επιμελητή Α'). Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση υιοθετούνται συγκεκριμένες απόψεις που θεωρούν ότι η Επείγουσα Ιατρική θα έπρεπε να υπάγεται στην Εντατικολογία ενώ πρόκειται για δύο διακριτά επιστημονικά αντικείμενα, που έχουν διαχωριστεί διεθνώς εδώ και δεκαετίες. Στην πραγματικότητα υπονομεύεται η εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ αφού συγχέεται με την εξειδίκευση της Εντατικής Θεραπείας, κάτι που βρίσκει φυσικά τελείως αντίθετους και τους συναδέλφους μας γιατρούς ΕΣΥ των ΜΕΘ. Απαιτούμε την ακύρωση της απαράδεκτης αυτής υπουργικής απόφασης. Απαιτούμε τη δημιουργία του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών κέντρων για την εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική με την πλήρη ανάπτυξη των τμημάτων και των κλινικών, τη στελέχωση τους και τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού τους εξοπλισμού, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.                          

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

 Αθήνα 25 Ιουνίου 2019 Α.Π:9592 ΠΡΟΣ: 

ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Σχετικά με τη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που έλαβαν οι νοσοκομειακοί ιατροί ως μέρος των οφειλόμενων αναδρομικών σημειώνουμε τα εξής: 1. Μετά από παρέμβαση της ΟΕΝΓΕ εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία ορίζει ότι τα ποσά αυτά φορολογούνται αυτοτελώς και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα λοιπά εισοδήματα για φορολόγηση με τις κοινές διατάξεις και απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης. 2. Κακώς, και ενώ αναγράφεται σχετικά στο σύστημα taxisnet, στα πόσα αυτά είχε ήδη παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Άρα λάβαμε πόσο μικρότερο από αυτό που έπρεπε. 3. Επειδή δεν προβλέπεται συμψηφισμός του ποσού αυτού με τη φορολογία που προέκυψε από την εκκαθάριση για κάθε συνάδελφο, η ορθή διαδικασία από εδώ και στο εξής είναι η μισθοδοσία του κάθε νοσοκομείου να καταβάλλει το ποσό που κακώς παρακράτησε και να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση από κάθε συνάδελφο. 4. Προκειμένου η ανωτέρω διαδικασία να πραγματοποιηθεί, η ομοσπονδία πρόκειται να προβεί σε παρέμβαση στα υπουργεία υγείας και οικονομικών προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη εντολή στις υπηρεσίες μισθοδοσίας.      

Με 20 νέα φάρμακα εμπλουτίζεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Με 20 νέα φάρμακα εμπλουτίζεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Όπως είχε προαναγγελθεί, έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, για ένταξη των εν λόγω προϊόντων στη θετική λίστα. Μεταξύ αυτών, περιμβάνονται 12 γενόσημα και ένας συνδυασμός δραστικών ουσιών. 
Με την ανάρτηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, που παρατίθεται πιο κάτω, τα εν λόγω σκευάσματα μπορούν να συνταγογραφούνται στους ασθενείς.
Η απόφαση ενδέχεται να προκαλέσει δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον όγκο των αντίστοιχων μελλοντικών αγορών του.
Τα ανώτατα όρια της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, όπως καθορίστηκαν με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής δεν μεταβάλλονται.
Σε τυχόν υπέρβασή τους ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το υπερβάλλον ποσό καλύπτεται από τους παρόχους φαρμάκου.
Με αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Περί εφημεριών..

Στις 27/06/2019 μαζί με το δεύτερο δεκαπενθήμερο θα αποπληρωθούν και οι πρόσθετες εφημερίες του πρώτου τριμήνου 2018

Συναδελφικά

Κινούς Βασίλης 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Ιατρικά συνέδρια: Όλες οι αλλαγές για γιατρούς και φαρμακευτικές! Τι προβλέπει εγκύκλιος

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Αλλάζουν τα πάντα στα ιατρικά συνέδρια, καθώς με εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ενεργοποιεί εν μέσω προεκλογικής περιόδου, το νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό και προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο ΚΕΣΥ, από τον ΕΟΦ που είναι σήμερα.
Με την εγκύκλιο που εκδόθηκε μάλιστα με ημερομηνία 19 Ιουνίου, δίνεται το πράσινο φως στο ΚΕΣΥ να αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που διοργανώνονταιτα ιατρικά συνέδρια αλλά και στις εγκρίσεις χορηγιών και συμμετοχών.

Πως θα εγκρίνονται

Για να δοθεί έγκριση από το ΚΕΣΥορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια.
Ειδικότερα:
Κριτήριο έγκρισης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων είναι το επιστημονικό τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τη δυναμική και το ενδιαφέρον των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης  κρίνεται από το εύρος, την πρωτοτυπία και γενικά την ποιότητα των κατατεθειμένων προγραμμάτων, την εγκυρότητα του φορέα διοργάνωσης, την εκπαιδευτική εμπειρία των ομιλητών, καθώς και την επιστημονική ομάδα που απευθύνονται. Δείτε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Ποιοι θα μπορούν να διοργανώνουν ιατρικά συνέδρια μετά τις αλλαγές του υπ.Υγείας! Όλες οι λεπτομέρειες»

Το κόστος εγγραφής

Τα όρια του κόστους διοργάνωσης κάθε κατηγορίας επιστημονικής εκδήλωσης/ δραστηριότητας ορίζονται με κύριο κριτήριο την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα, αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.
Το κόστος εγγραφής ειδικευομένωνιατρών ορίζεται στο 50% του κόστουςεγγραφής των ειδικευμένων για κάθε κατηγορία δραστηριότητας.
Το ΚΕ.Σ.Υ ελέγχει την χρηστή κατάρτιση και εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ τωνγιατρών, των επιστημονικών εταιρειών και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Οι χορηγίες από τις φαρμακευτικές εταιρείες

Για τα Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια:
Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Πανελληνίων Συνεδρίων είναι δύο (2) έως τέσσερις(4) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των εκατό (100) και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
Για τις Ημερίδες:
Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Επιστημονικών Ημερίδων/ Διημερίδων είναι μία (1) ή δύο (2) ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000 ) ευρώ και δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ αντίστοιχα, ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
Για τα τοπικά συνέδρια:
Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των τοπικών /περιφερειακών Συνεδρίων είναι έως δύο (2) ημέρες, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000 ), ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού πάνω από 25%, πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων η διοργανώτρια Επιστημονική Εταιρεία δεν μπορεί να υποβάλλει αίτημα για αντίστοιχη εκδήλωση το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Τα δορυφορικά συμπόσια:
που διοργανώνονται από χορηγούς στο περιθώριο συνεδρίων δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια το 20% του συνολικού χρόνου διάρκειας του συνεδρίου.

Οι φαρμακευτικές

Όπως ορίζεται από το υπουργείο Υγείας, οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες ΙατροτεχνολογικώνΠροϊόντων δύνανται να διοργανώνουν εταιρικές ενημερωτικές συναντήσεις προωθητικού χαρακτήρα, με Ε.Υ στην Ελλάδα.
Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις είναι αποκλειστικά ημερήσιες, με διάρκεια έως και πέντε (5) ώρες, χωρίς διανυκτέρευση. Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ είναι σαράντα οκτώ (48) συνολικά ετησίως.
Οι ενημερωτικές αυτές δραστηριότητες που διοργανώνονται από κάθε χορηγό γνωστοποιούνται στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.ΣΥ και στον Ε.Ο.Φ. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ σε χώρους των Πανεπιστημίων ή Νοσοκομείων.
Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων δύνανται να διοργανώνουν συναντήσεις συμβουλευτικών σωμάτων με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, υποβάλλοντας σχετικά αιτήματα προς την Ε.ΣΥ.Ε- ΚΕ.Σ.Υ.
Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να ενημερώνουν τον Ε.Ο.Φ για τα χορηγικά πακέτα που προτίθενται να διαθέσουν στις Ε.Υ.Δ, για την κάλυψη των εξόδων της εκάστοτε επιστημονικής εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου και του χορηγικού πακέτου των συμμετοχών σε κάθε μια από αυτές.
  • Δεν επιτρέπεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ή των Α.Ε.Ι, να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που διοργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες/ εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece Αθήνα 15 Ιουνίου 2019

Α.Π:9587

 ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ  ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ  ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΦΟΡΕΙΣ  ΜΜΕ

 Η ΟΕΝΓΕ από την πρώτη στιγμή είχε αποκαλύψει ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση και υπηρετούν την προσαρμογή του συστήματος εκπαίδευσης στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας. Η αποφασιστική στάση της ΟΕΝΓΕ και των Ενώσεων μελών της, οδήγησε σε προσωρινή αναδίπλωση την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και έχει αποτρέψει τη θεσμοθέτηση του σχετικού συνολικού αντιδραστικού νομοσχεδίου, το οποίο από καιρό είχε εξαγγείλει. Ωστόσο για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Υγείας εμπαίζει τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας ότι πριν να νομοθετήσει οποιεσδήποτε αλλαγές θα μας ενημέρωνε για να συζητήσουμε τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ για την ουσιαστική αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, επιχειρεί για μία ακόμη φορά να προωθήσει αλλαγές πίσω από τις πλάτες μας, υλοποιώντας μία μία τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της ηγεσίας του ΚΕΣΥ. Μαζί με την αιφνιδιαστική νομοθέτηση πανελλαδικών εξετάσεων 4 φορές το χρόνο σε 2 εξεταστικά κέντρα και την καθιέρωση βαθμού στον τίτλο της ειδικότητας (μέτρο του οποίου ανακοινώθηκε η αναστολή μετά τις αγωνιστικές αντιδράσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών) ήρθε η σειρά της αξιολόγησης και της διαπίστευσης εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους και μερικής χορήγησης ειδικότητας. Αντί για την αύξηση, την ανάπτυξη των τμημάτων και των κλινικών, την πλήρη στελέχωση τους με γιατρούς, τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού τους εξοπλισμού ώστε να χορηγούν πλήρη ειδικότητα, η κυβέρνηση προωθεί την υποβάθμιση και συρρίκνωση των εκπαιδευτικών κέντρων. Με αποσπασματικές υπουργικές αποφάσεις κατηγοριοποιούνται τα εκπαιδευτικά κέντρα σε μία σειρά ειδικότητες (γαστρεντερολογία, οφθαλμολογία, αναισθησιολογία) με κριτήρια που καμία σχέση δεν έχουν με την ανάγκη της ουσιαστικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης των νέων γιατρών. Απεναντίας, υποβαθμίζουν και απαξιώνουν κλινικές και τμήματα με πολύχρονη εμπειρία, που αποδεδειγμένα έχουν αξιόλογο επιστημονικό έργο. Αποκορύφωμα της τραγελαφικής κατάστασης που δημιουργούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτές τις μέρες με τους ειδικευόμενους της οφθαλμολογίας, οι οποίοι απολύονται αιφνιδιαστικά από Νοσοκομεία όπου έχουν συμπληρώσει 2 ή 3 έτη ειδικότητας, και στέλνονται αναγκαστικά σε συγκεκριμένα ολιγάριθμα τμήματα (όπως Πανεπιστημιακά, Οφθαλμιατρείο Αθηνών κα) των οποίων οι επιστημονικοί υπεύθυνοι αυτονόητα δηλώνουν ότι αδυνατούν να τους εκπαιδεύσουν λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού ειδικευομένων στο καθένα από αυτά τα ολιγάριθμα τμήματα. Απαιτούμε από τους Υπουργούς Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους μήνες και που δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο στην εκπαίδευση όχι μόνο των μελλοντικών ειδικευόμενων αλλά και των ήδη υπηρετούντων.        

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

Μεγαλύτερες ελλείψεις φαρμάκων τον Ιούνιο - 104 σκευάσματα λείπουν συνολικά από τα ράφια

Γράφει : Καραγιώργος Δημήτρης

Αυξημένος είναι τον Ιούνιο ο αριθμός των φαρμάκων που απουσιάζουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων.
Από τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που παρατίθενται πιο κάτω, προκύπτει πως βρίσκονται σε έλλειψη 104 φάρμακα, έναντι 98 τον προηγούμενο μήνα.
Από αυτά, τα 58 είναι φάρμακα για διάφορες παθήσεις, τα 24 είναι νοσοκομειακά σκευάσματα, τα έξι εμβόλια και τα 16 είναι φάρμακα που εισάγονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
Με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση, η διοίκηση του ΕΟΦ προχωρεί κατά καιρούς σε απαγόρευση "παράλληλων" εξαγωγών, με πιο πρόσφατη την απόφαση του περασμένου Μαΐου.
Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι λίστες με τις ελλείψεις που ανακοινώνει ο ΕΟΦ είναι ελλιπείς, καθώς απουσιάζουν από αυτή φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη για πάνω από ένα εξάμηνο. Υπάρχουν, επίσης, φάρμακα τα οποία δίνονται με το “σταγονόμετρο”, σε βάρος της ποιότητας φροντίδας προς τον ασθενή.
Ορισμένα από τα φάρμακα, που λείπουν και δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, είναι αντιδιαβητικά, κολλύρια και φάρμακα κατά της οστεοπόρωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου στην αγορά και σε άλλες εμφανίζονται σε ελάχιστες ποσότητες.
Στην λανθασμένη ερμηνεία του νέου συστήματος τιμολόγησης φαρμάκων από το υπουργείο Υγείας, αποδίδουν μεγάλο μέρος του προβλήματος οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας.
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και το Pharma Innovation Forum (PIF) κατήγγειλαν την Πέμπτη πως το σύστημα έγκρισης τιμών φαρμάκων (νόμος 4600/19) είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το υπουργείο αυτοσχεδιάζει σε βάρος της αξιοπιστίας του.
Τα προεδρεία των δύο Ενώσεων τονίζουν πως το νέο σύστημα αναμέναμε να διορθώσει μια σειρά στρεβλώσεων στην τιμολόγηση.
Προς έκπληξή τους, ωστόσο, ανακάλυψαν ότι κατά την επεξεργασία της ανατιμολόγησης πως με το νέο μοντέλο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχώρησε σε ερμηνευτικούς αυτοσχεδιασμούς.
Οι παρεμβάσεις αυτές – σημειώνουν – οδηγούν σε διαφορετικές προβλέψεις τιμών φαρμάκων από αυτές που ορίζει ο νόμος!

Ασθενείς

Ο κλάδος του φαρμάκου προειδοποιεί ότι οι σημαντικές στρεβλώσεις τιμών που προκύπτουν με τον τρόπο αυτό, πλήττουν πρωτίστως τους ασθενείς που θα στερηθούν υψηλής θεραπευτικής αξίας φάρμακα.
Αν συνεχιστεί η κατά το δοκούν ερμηνεία του νέου μοντέλου τιμολόγησης, θα αποσυρθούν άμεσα καθιερωμένες και οικονομικές φαρμακευτικές θεραπείες από την ελληνική αγορά ή θα δημιουργηθούν ελλείψεις εξαιτίας παράνομων παράλληλων εξαγωγών.
Θα αποσυρθούν, επίσης, απαραίτητες καινοτόμες θεραπείες που κυκλοφόρησαν στην αγορά την τελευταία τετραετία και θα καταστεί αδύνατη η κυκλοφορία μελλοντικών καινοτόμων φαρμάκων...

Επιπλέον Πληροφορίες

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα 13 Ιουνίου 2019
Α.Π:9586
 ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ  ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ  ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΦΟΡΕΙΣ  ΜΜΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΕΝΓΕ

12/6/2019 Υπουργός Υγείας: «Ο ιδιωτικός τομέας είναι αναγκαίος, το δημόσιο δεν αρκεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών». 13/6/2019 Υπουργός Υγείας: «Καλούμε τις διοικήσεις ΥΠΕ και Νοσοκομείων να οργανώσουν την ευχερή και δωρεάν πρόσβαση όσων ασφαλισμένων επιθυμούν να κάνουν εξετάσεις στο ΕΣΥ». Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αναδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τη γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας. Πάλι την πληρώνουν οι ασθενείς που είτε καλούνται να πληρώσουν το 85% του κόστους , είτε να μην κάνουν καθόλου εξετάσεις που τους είναι απαραίτητες. Η σημερινή εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές θα δημιουργήσει εκρηκτικό πρόβλημα λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, έλλειψης μηχανημάτων και αντιδραστηρίων, αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Αυτοί που ευθύνονται για το γεγονός ότι το 70 – 90% των διαγνωστικών εξετάσεων γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, που ενίσχυσαν απλόχερα, έδωσαν και δίνουν αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και έχουν αφήσει τόσες μέρες τους ασθενείς έρμαια των επιχειρηματικών ομίλων εμφανίζονται τώρα προεκλογικά ότι κόπτονται για την υγεία τους!!! Είναι υποκριτές!!! Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας μόλις χθες δήλωνε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ιδιωτικών δομών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, ότι δηλαδή δεν επαρκεί το δημόσιο. Πως ξαφνικά την άλλη μέρα μας λέει ότι μπορεί να ανταποκριθεί? Πως Θα γίνει μαγνητική τομογραφία στο «Αττικό» που είναι εδώ και 5 χρόνια χαλασμένος ο μαγνητικός τομογράφος? Πως θα γίνει αξονική τομογραφία στον νομό Αιτωλοακαρνανίας όταν οι 2 αξονικοί τομογράφοι (Αγρίνιο, Μεσολόγγι) είναι σε βλάβη? Πως θα γίνουν βασικές εργαστηριακές εξετάσεις (CRP, τροπονίνη, κα) στην Νίκαια όταν ήδη δεν επαρκούν τα αντιδραστήρια για τους νοσηλευόμενους ασθενείς? Με ποια κριτήρια ο διοικητής ή ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε νοσοκομείου θα αποφασίζει ποιος ασθενής θα έχει προτεραιότητα? Η άθλια κατάσταση των επόμενων ημερών βρωμάει «κοινωνικό αυτοματισμό» και θα στρέψει ασθενείς εναντίων ασθενών και ασθενείς εναντίων υγειονομικών, βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Οι υγειονομικοί όπως πάντα, έτσι και τώρα με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Δεν ανεχόμαστε όμως να παίζουν φτηνά προεκλογικά παιχνίδια στις πλάτες υγειονομικών και ασθενών. Τώρα να δυναμώσει ο κοινός αγώνας υγειονομικών και ασθενών για αυτό που δικαιούται ο λαός μας και για αυτό που του αξίζει. Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης υψηλού επιπέδου αποκλειστικά δημόσια και απολύτως δωρεάν υγεία.