Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Εγκύκλιος: Σε ειδικούς χώρους η διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία

Σε Κεντρικών Μονάδων Διάλυσης Κυτταροσταστικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΒΦ) θα γίνεται στο εξής η διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων.
Στη διάλυση θα συμμετέχουν γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε σχετική εκπαίδευση.
Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται σε ογκολογικά, αιματολογικά και ρευματικά περιστατικά, έπειτα από σχετική διαδικασία, η οποία απαιτεί προσεκτικούς και ασφαλείς χειρισμούς.
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, οι Κεντρικές Μονάδες Διάλυσης θα δημιουργούνται σε έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος θα βρίσκεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου.
Θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του νοσοκομειακού φαρμακείου, υπό την επιστημονική ευθύνη του διευθυντή και θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού.
Ο διευθυντής φαρμακοποιός, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διευθυντές των ογκολογικών μονάδων ή κλινικών, θα ορίζει τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε μονάδας και θα ορίζει τον φαρμακοποιό που θα έχουν την επιστημονική ευθύνη.
Η διάλυση των φαρμάκων πρέπει να γίνεται από προσωπικό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά), στο οποίο ανήκουν βοηθοί φαρμακείου, παρασκευαστές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, νοσηλευτές και τεχνικοί φαρμάκων.
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει, το οποίο έχει εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό στα οικεία Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας ή Διατομεακά Τμήματα ημερήσιας νοσηλείας ή σε προηγούμενη θέση εργασίας.
Η εκπαίδευση αυτή σε τμήματα με υψηλό αριθμό χορηγήσεων (άνω των 30 θεραπειών ημερησίως) θα διαρκεί τρεις μήνες.

Εργαζόμενοι

Μέχρι να συσταθούν οι Μονάδες Διάλυσης, τα νοσοκομεία καλούνται να αξιοποιήσουν τους εργαζόμενους στο φαρμακείο του, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτη η παροχή περίθαλψης στους ογκολογικούς ασθενείς.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως η διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων, είναι δυνατό να γίνεται σε νοσηλευτικά τμήματα εφόσον διαθέτουν ειδικό χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό ή νοσηλευτικό ) και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά τους.
Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: