Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Περί αναδρομικών...

Από το ΗΔΙΚΑ έχουν σταλεί οι καταστάσεις για τα αναδρομικά και εχουν αναρτηθεί στην ΕΑΠ.
Η αποπληρωμή τους θα γίνει στις 11/01/2019.

Συναδελφικά

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: