Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Ο νόμος για τις Ιδιωτικές Κλινικές, τον ΕΟΔΥ και λοιπές ρυθμίσεις, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή και θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: