Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ σχετικά με την άδεια οδήγησης σε πάσχοντες από συγκεκριμένα νοσήματα ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: