Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Περί αναδρομικών....

Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών στους ιατρούς...

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα με την ΗΔΙΚΑ, κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να σταλούν οι τελικές καταστάσεις των δικαιούχων γιατρών με τα ποσά στα νοσοκομεία πριν τις αρχές Ιανουαρίου. Κατά συνέπεια, η καταβολή των ποσών θα γίνει είτε στις 13/1/19 είτε στις 27/1/19, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία. 
Προκειμένου, όμως, να υπάρξει η δυνατότητα αποπληρωμής στις 13/1/19 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις μισθοδοσίες των νοσοκομείων μέχρι τις 3/1/19 οι τελικές καταστάσεις, καθώς η ΕΑΠ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 4/1/19, έτσι ώστε να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα σχετικά αρχεία. 
Δεδομένης της σχετικής καθυστέρησης εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την έγκαιρη καταβολή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε, έτσι ώστε να υπάρξει πιθανότητα αποπληρωμής τους στις 13/1/19. 

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Υγείας (ΦΕΚ 5435/ τ. Β΄/ 04-12-2018): "το εφάπαξ χρηματικό ποσό υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις, που ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 13/11/2014 έως 31/12/2016. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)". 

Συναδελφικά 


Κινούς Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: