Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄


 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΝΕ΄
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014
Ώρα 11.00΄π.μ.
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΥΓΕΙΑΣ
 
1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μεταδοτικά νοσήματα».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

2. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μη μεταδοτικά νοσήματα και την προαγωγή της υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

3. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

4. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χρήστος Κέλλας και Βασίλειος Κυριακάκης.
ΣημείωσηΗ Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 16.12.2014,  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 1 συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: