Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Τι ισχύει για παράταση θητείας επικουρικών ιατρών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Παρέχονται διευκρινίσεις (παράταση συμβάσεων επικουρικών ιατρών)

Συνημμένο Αρχείο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: