Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Να σπεύσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους πρέπει οι νοσοκομειακοί γιατροί στις ΔΟΥ που ανήκουν ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή του φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης.

Να σπεύσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους πρέπει οι νοσοκομειακοί γιατροί στις ΔΟΥ που ανήκουν ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή του φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης.- Απαραίτητη είναι η κατάθεση πριν την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς την 1η Ιανουαρίου 2015 επέρχεται παραγραφή των ποσών του επιδόματος βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος 2012 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: