Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Θέμα Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου – Κω - Καλύμνου

Τελευταία τροποποίηση
02/07/2015 

Είδος
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: