Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ Ε.Ι.Ν.Ρόδου και Κ.Υ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε στον τομέα αυτόν τα τελευταία 30 χρόνια. Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) δεν επιτεύχθηκε ποτέ, παρά τα συνεχή νομοσχέδια για την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και τη διοίκηση του συστήματος υγείας συνολικά.Είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στη βάση ενός σύγχρονου μοντέλου ΕΣΥ που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ασθενειών.Λύση στην πρόκληση αυτή μπορεί να βρεθεί εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον ευρύτερο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στοχεύσουν στην κατάρτιση καινοτόμων και συγκεκριμένων λύσεων, οι οποίες θέτουν τους ασθενείς στο επίκεντρο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, την αύξηση των ετών ζωής και τη μείωση του κόστους.Η παράμετρος του ανθρώπινου δυναμικού  υπό την οπτική της επάρκειας, της ποιότητας και της ορθολογικής κατανομής του,είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες  για την οργάνωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού συστήματος υγείας, καθώς η εργασιακή απασχόληση στην υγεία αποτελεί παράγοντα της συνάρτησης για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.Η οικονομική κρίση όμως και τα μνημόνια ολοκλήρωσαν το σχέδιο των προηγούμενων ετών για κατάργηση των μόνιμων θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ. Η «απαγόρευση» νέων διορισμών  κατέστησε το θεσμό του επικουρικού ιατρού μονόδρομο για τους νέους νοσοκομειακούς γιατρούς. Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση για τους επικουρικούς γιατρούς(ΦΕΚ 1078/Β/9-6-2015) τέθηκε σε ισχύ τον 6ο/2015 δυστυχώς  με πολλά  νομικά και θεσμικά κενά που ευνοούν το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.
Συνολικά πρόκειται για νόμο, ο οποίος στερείται κινήτρων για τη στελέχωση του ΕΣΥ και αντιμετωπίζει απαξιωτικά τους νέους γιατρούς. Με τα  δεδομένα αυτά είναι απόλυτα λογικό ένας νέος συνάδελφος να επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα ή τη φυγή στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επιτέλους   μόνιμο καθεστώς εργασιακής και οικογενειακής ασφάλειας. Η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και κυρίως του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου  με νέο ιατρικό προσωπικό έχει καταστεί ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για να συνεχίσει  να λειτουργεί και να εφημερεύει, τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούσε μέχρι σήμερα.

Απαιτούμε για να μην κλείσουν επιπλέον τμήματα στο νοσοκομείο μας : 

1. Παράταση στους 10 και πλέον επικουρικούς ιατρούς που λήγει η θητεία τους στις 31 Δεκεμβρίου και θα αποχωρίσουν μαζικά  .Διαφορετικά τα τμήματα που υπηρετούν η θα υπολειτουργήσουν σε έντονο βαθμό η αναγκαστικά θα κλείσουν 

2.Τροποποίηση του ν.1078.Β.9-6-2015 με πραγματικά κίνητρα για τους επικουρικούς γιατρούς, με δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στα κριτήρια διορισμού.Προγραμματισμός για σταδιακή κατάργηση του θεσμού του επικουρικού ιατρού και κάλυψη των αναγκών με μόνιμους γιατρούς ΕΣΥ.

3.Προκήρυξη  άμεσα 15 τουλάχιστον  οργανικών κενών θέσεων ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων για το νοσοκομείο μας .

και συνεχίζουμε να Αγωνιζόμαστε για : 

Δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό χωρίς αποκλεισμούς, σε ένα πλήρες στελεχωμένο και εξοπλισμένο δημόσιο σύστημα περίθαλψης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κινούς Βασίλης                               Γεωργανάς   Μάριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: