Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ξεκίνησε η προκήρυξη 985 θέσεων μόνιμου προσωπικού για τα νοσοκομεία – Θα ακολουθήσουν 2.440

Προκηρύχθηκαν την Παρασκευή 226 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΥΕ (νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, τραυματιοφορείς) για τη στελέχωση των νοσοκομείων της χώρας.
Την εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη άλλων 759 θέσεων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ.
Για πρώτη φορά, μετά από έξι χρόνια, προκηρύσσονται θέσεις μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν άλλες 2.440 μόνιμες θέσεις όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό).
Σύμφωνα με την προκήρυξη, που παρατίθεται πιο κάτω, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ:
Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 125 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: 
Ακτινοφυσικών-Φυσικών Ακτινοφυσικής, Διαιτολόγων, Διοικητικού - Οικονομικού, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Χημικών – Βιοχημικών - Βιολόγων.

Β' Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 101 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: 
Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού (ειδ. Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων – Σαβανωτών - Αποτεφρωτών, νοσοκόμων), Επιμελητών, Προσωπικό Καθαριότητας (ειδ. Πλυντών-τριών), εργατών.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: