Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία, Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας άγονων &νησιωτικών περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: