Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- σχετικά με μεταθέσεις γιατρών ΕΣΥ από άγονες περιοχές, μετατάξεις από το ΕΚΑΒ και λοιπές διατάξεις του ν. 4461/17 |

Δεν υπάρχουν σχόλια: