Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Πέρι εφημεριών .....

Τα χρήματα για την αποπληρωμή των  εφημερίων δεύτερου τριμήνου 2017  έχουν πιστωθεί στο ταμείο του νοσοκομείου μας .
Η αποπληρωμή των εφημεριών Απριλίου  θα πραγματοποιηθεί  στις 27/06/2016 .

Συναδελφικά 

Κινούς Βασίλης  

Δεν υπάρχουν σχόλια: