Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης « Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: