Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Νέα κοστολόγηση εφημεριών Ιουνίου

Οι εφημερίες Ιουνίου έχουν κοστολογηθεί από το ΗΔΙΚΑ με βάσει  την νέα εγκύκλιο του ΓΛΚ .Υπάρχει μια αύξηση από 70 έως 80 ευρώ . Μπορείτε να δείτε την διαφορά στο idika.gr.

Συναδελφικά 

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: