Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ - Γ.Ν. – Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: