Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ???? ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΑΠΛΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ?????

Ημερομηνία: 04/06/2013 
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου


A1. ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -ΓΝ / ΚΥ ΚΩ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» -ΓΝ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΩΡΛ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ   1
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ                             1
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ               2
ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ                              1
ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ                 1
ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ                             1
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ.            1
ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ     2
ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ                      1
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ         1
ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ                   2
ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                         3
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΩ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ /
ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»                          1


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ                      1
ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                          1
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ                       20

Α1.1. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ “ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                         1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ                                        1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την κατάληψη των                     3
θέσεων αυτών προκειμένου να
λειτουργήσει η ΜΕΝΝ απαιτείται η
συνδρομή των προυποθέσεων του
άρθρου 84 του Ν. 2071/92, όπως
ισχύει καθώς σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υπ΄αρ. ΔΥΓ/52680 ΦΕΚ
802/Β/93), όπως ισχύει .

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –                                            1
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. (για την κατάληψη
της θέσης αυτής προκειμένου να
λειτουργήσει το ΤΕΠ απαιτείται η
συνδρομή των προυποθέσεων που
ορίζονται στις διατάξεις της υπ΄αρ.
Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/2012 ΦΕΚ
874/Β/12
                                                                             
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ                                       1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                       1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ                        8

Δεν υπάρχουν σχόλια: