Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: