Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ...........
ΡΟΔΟΣ ..........
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68 & Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
10678 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ 213-2121701


Δια της παρούσης αιτούμαι να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλλει από 1ης Μαΐου 2013 ως και σήμερα τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας που μου οφείλει και τα οποία προβλέπονταν από το άρθρο 9 του Ν. 3205/03 και του άρθρου 3 παρ. 6 του νόμου  Ν. 3845/10(Α65) και παρανόμως καταργήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. Γ’, υποπαρ. Γ1 εδάφιο 1 του νόμου Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο 2013-2016» κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 4 $ 22 του Συντάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: