Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Φάρμακα: Τι αλλάζει στη συμμετοχή των ασθενών, σε σχέση με την ασφαλιστική και τη λιανική τιμή

Σε αλλαγές της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων, οδηγεί η απόφαση του υπουργού Υγείας.
Με τη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας, επιχειρείται η εξομάλυνση των διαφορών στην τιμή αποζημίωσης και στο ποσό επιβάρυνσης των ασφαλισμένων λόγω διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης, μεταξύ των δυο διαδοχικών θετικών καταλόγων.
Η απόφαση του υπουργού Υγείας αναφέρει τα εξής:
Για τις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μια μοναδική ή περισσότερες δραστικές χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.
Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με τη μορφή rebate (υποχρεωτική έκπτωση).
Υψηλότερη
Για τις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.
Χαμηλότερη
Για τις περιπτώσεις όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, η διαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης αφαιρείται από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή του ασθενούς έως το ήμισυ αυτής.
Με τη νέα απόφαση και μέχρι την έκδοση της επόμενης αναθεώρησης του Δελτίου Τιμών σε όλους τους Θετικούς Καταλόγους που εν τω μεταξύ εκδοθούν, δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις δραστικές ανά μορφή - περιεκτικότητα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τα “ακριβά” σκευάσματα (νόμος 3816).
Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: