Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Περί επιδόματος βιβλιοθήκης ......

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων απο 11/5/2015 ΑΔΑ 639ΨΗ-95Ω και σε συνδυασμό με τις οδηγίες των αρμοδίων του υπουργείου οικονομικών ,το επίδομα βιβλιοθήκης των ιατρών έχει αποζημιωτικο χαρακτήρα ,δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος άρα δεν περιέχεται καθόλου στο σχετικό αρχείο .Οι φορολογικές δηλώσεις με βάσει τα ανωτέρω ειναι έτοιμες και μπορούν πλέον οι γιατροί του νοσοκομείου μας να τις υποβάλουν.Το στοιχείο που έχει μεταβληθεί ειναι το μεικτό ποσό ενω οι κρατήσεις και ο φόρος παραμένουν ως έχουν .

Συναδελφικά

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: