Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ. 48789/29 - 06 – 2016 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) που δεν καλύφθηκαν αφενός από την αρ Α2γ/οικ. 7237/29-01-2016 προκήρυξη

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ. 48789/29 - 06 – 2016 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) που δεν καλύφθηκαν αφενός από την αρ Α2γ/οικ. 7237/29-01-2016 προκήρυξη κα


Δεν υπάρχουν σχόλια: