Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΒ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: