Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

1.666 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι  θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της  Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.Για το νοσοκομείο Ρόδου

2 ΠΕ νοσηλευτών
2ΤΕ νοσηλευτών
2 τραυματιοφορέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: