Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2016
Α.Π:7625


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


Την 02-12-2016 συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο πρότυπης δίκης του άρθρου 1 του Ν.3900/2010, η υπόθεση των περικοπών των αποδοχών (κύριων και πρόσθετων) των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι οποίες έγιναν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. Γ’, υποπαρ. Γ1, περ. 27 του Ν.4093/2012, προκειμένου να κριθεί η αντίθεσή τους προς το Σύνταγμα (άρθρα 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) και το Διεθνές Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (άρθρο 7).
Κατόπιν ενημέρωσής μας από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μιχαήλ για την θετική Έκθεση του Εισηγητή κ. Θ. Αραβάνη, Συμβούλου της Επικρατείας, η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ευελπιστεί, ότι θα εκδοθεί Απόφαση που θα κρίνει υπέρ της αντισυνταγματικότητας των παραπάνω διατάξεων, ώστε να αποκατασταθούν οι αποδοχές (κύριες και πρόσθετες) των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. από την 01-08-2012 και εφεξής. Επισημαίνεται, ότι η Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θα καταλάβει, λόγω δεδικασμένου, και το σύνολο των Προσφυγών Ιατρών Ε.Σ.Υ. και των αντίστοιχων Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, που εκκρεμούν ενώπιον του συνόλου των Διοικητικών Πρωτοδικείων της Χώρας μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: