Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Ανδρέας Ξανθός: 17 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον χώρο της Υγείας

Τις 17 αλλαγές με τις οποίες θα ελεγχθεί η διαφθορά στον χώρο της Υγείας, παρουσίασε την Τετάρτη ο Ανδρέας Ξανθός.
Μιλώντας σε ημερίδα για τα δικαιώματα των ασθενών, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως η πολιτική απάντηση στη διαφθορά είναι μηδενική ανοχή και διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Αφορά – είπε – κυρίως μία δέσμη θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο σύστημα Υγείας, που θα εδραιώνουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων και θα εμπεδώνουν μια νέα κουλτούρα και ένα διαφορετικό κοινωνικό ήθος.
Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, οι 17 αυτές παρεμβάσεις είναι οι εξής:
 1. Νέος νόμος για τις προμήθειες (βγήκε σε δημόσια διαβούλευση).
 2. Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (βγήκε επίσης σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου).
 3. Διαφανής λίστα χειρουργείου, παράλληλα με την αντιμετώπιση των γνωστών δυσλειτουργιών του ΕΣΥ (μεγάλες αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις, ελλιπής στελέχωση αναισθησιολογικών τμημάτων, ανεπαρκείς υποδομές).
 4. Γραφεία προστασίας των Δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία.
 5. Αναβάθμιση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύστημα Υγείας (Άτλας Υγείας, σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας στα νοσοκομεία, ατομικός ηλεκτρονικός φάκελλος υγείας).
 6. Απεξάρτηση του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη).
 7. Εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών (DRG’S).
 8. Μέτρα (πρόληψης - καταστολής) για το φακελάκι.
 9. Ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού και ειδικά των γιατρών, εδραίωση της κουλτούρας της τεκμηριωμένης ιατρικής αλλά και του συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών, των κλινικών, των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού και συνολικά του συστήματος Υγείας.
 10. Ενίσχυση της πειθαρχικής διαδικασίας για τους γιατρούς (Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΕ, Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο), προτεραιοποίηση περιστατικών διαφθοράς και χρηματισμού, δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας από ασθενή ή συγγενή (μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας) που υπό προϋποθέσεις θα ενεργοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΣΕΥΥΠ, ΣΔΟΕ).
 11. Aλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική, με έμφαση στην ανάπτυξη αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), καθώς και αξιόπιστου μηχανισμού διαπραγμάτευσης αποδεκτών τιμών αποζημίωσης για τα ακριβά φάρμακα.
 12. Ενσωμάτωση στη θετική λίστα ενισχυμένων “φίλτρων” και κριτηρίων ΗΤΑ για την αποζημίωση των νέων φαρμάκων.
 13. Αναβάθμιση των διαγνωστικών - θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 14. Δημοσιοποίηση δεδομένων – διαφάνεια στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με γιατρούς ή επιστημονικές εταιρείες.
 15. Προώθηση των κλινικών μελετών με κανόνες και έλεγχο, ιδιαίτερα για τις μη παρεμβατικές.
 16. Κριτήρια για την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων, με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών υγείας , την εξυπηρέτηση του ασθενή και την ποιοτική φροντίδα, τη διαφανή διακυβέρνηση και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
 17. Υλοποίηση της Ειδικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Υγεία, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς.
Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως πάνω από όλα χρειάζεται ένα σταθερό μέτωπο μεταξύ Πολιτείας, Πανεπιστημίου, Αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών Υγείας, συλλόγων ασθενών και κοινωνίας για την υπεράσπιση της Υγείας ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες, με προτεραιότητα στις ανάγκες, στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των πολιτών.
Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: