Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: