Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Κατετέθη Τριτανακοπή στις 20/04/2018 στο ΣτΕ κατά της 431/2018απόφασης της ολομέλειας του δικαστηρίου

Την Παρασκευή 20-04-2018, κατετέθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ΤριτανακοπήΓιατρών του Ε.Σ.Υ. κατά της 431/2018 Απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ως προς το σκέλος που αφορά τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αντισυνταγματικότητας των μισθολογικών περικοπών του Ε.Σ.Υ. που είχαν επιβληθεί με τον ν. 4093/2012, ορίζοντας ότι αυτά επέρχονται από 26.02.2018 (χρόνος δημοσίευσης της Απόφασης) για όσους Γιατρούς δεν είχαν προσφύγει.
Με την Τριτανακοπή τους, οι παραπάνω Γιατροί ζητούν να ακυρωθεί ο χρονικός αυτός περιορισμός, προβάλλοντας ότι είναι αντίθετος προς το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Με τον τρόπο αυτό, η υπόθεση επανέρχεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θα κληθεί να επανεξετάσει ένα μείζον θεσμικό και όχι μόνο ζήτημα, εφόσον στην προσβαλλόμενη Απόφαση μνημονεύονται οι λόγοι σκοπιμότητας που υπαγόρευσαν τον εν λόγω περιορισμό, για να αποκλεισθούν οι αυτονόητες μισθολογικές διεκδικήσεις χιλιάδων Γιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες προκύπτουν από τη «διάγνωση της αντισυνταγματικότητας». Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Απόφαση, «η διάγνωση της αντισυνταγματικότητας … θα συνεπήγετο υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί με αναδρομική καταβολή των αποδοχών που περιεκόπησανβάσει των αντισυνταγματικών αυτών διατάξεων, όχι μόνο στους προσφεύγοντες (για το χρονικό διάστημα από την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και εντεύθεν), αλλά και σε ιδιαιτέρως ευρύ κύκλο προσώπων που αφορά η παρούσα πρότυπη δίκη».  
Την Τριτανακοπή υπογράφουν οι δικηγόροι Δήμος Γ. Νικόπουλος, Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ και Παναγιώτης ΣτΖαμπίτης.
Σημειώνεταιότι στη δίκη που ανοίχθηκε με την Τριτανακοπή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορούν να παρέμβουν τόσο οι Γιατροί (ατομικά ή συλλογικά) όσο και οι συνδικαλιστικοί φορείς τους.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι κατόπιν του αποκλεισμού των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών με την προσβαλλόμενη Απόφαση, είναι επιτακτική η ανάγκη άσκησης ομαδικών Προσφυγών τόσο για το πριν όσο και για το μετά την 26.02.2018 χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: