Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Περι εφημεριών ...

Τα εντάλματα των εφημεριών Φεβρουάριου 2018  έχουν εγκριθεί από τον Επίτροπο και η αποπληρωμή τους θα γίνει στις 13/04/2018 .

Επίσης το δεύτερο τρίμηνο των επιπλέον εφημεριών του 2016 έχει εγκριθεί και θα αποπληρωθεί στις 27/04/2018

Συναδελφικά 

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: