Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

3.800 ευρώ ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου στο Κέντρο Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών


Μισθούς μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν οι επικεφαλής φορέων στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, διαμορφώνονται στα 3.800 ευρώ οι μικτές μηνιαίες απολαβές του διευθύνοντος συμβούλου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. και στα 2.000 ευρώ ο μισθός του προέδρου.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται στα 320 ευρώ η αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την προϋπόθεση τη συμμετοχή τους σε τουλάχιστον τέσσερις συνεδριάσεις τον μήνα.
Για τα εκτελεστικά μέλη, οι αποζημιώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
  • Στα 2.200 ευρώ τον μήνα, για τα μέλη που θα του αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με το συντονισμό του ελληνικού δικτύου κεντρικών ενοποιημένων νοσηλίων (DRG) και την κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
  • Στα 2.000 ευρώ τον μήνα, για τα μέλη που θα αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιατρικής πληροφορίας.
  • Στα 1.600 ευρώ τον μήνα, για τα μέλη που θα αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με τον σχεδιασμό του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών .
Οι εργασίες του διοικητικού συμβουλίου θα παρέχονται εκτός του ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από την υπερωριακή αποζημίωση.

ΚΕΤΕΚΝΥ

Στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης έχει ανατεθεί η εκπόνηση νέου Συστηματικού Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, με την ονομασία “Ελληνική Τροποποίηση ICD – 10, ICD – 10 - GrM (Greek Modification)”.
Οι εν λόγω κωδικοποιήσεις είναι συμβατές με τη δημιουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, στη βάση των αρχών των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ ή DRGs).
Θα εφαρμοσθούν αρχικά μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, μέχρι την καθολική εφαρμογή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: