Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | 

Δεν υπάρχουν σχόλια: