Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΑΔΕ: Απαλλάσονται από τα λογιστικά βιβλία οι γιατροί του ΕΣΥ για τα απογευματινά ιατρεία

ΑΑΔΕ: Απαλλάσονται από τα λογιστικά βιβλία οι γιατροί του ΕΣΥ για τα απογευματινά ιατρεία


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΗ

Την απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων για τους γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας, προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αντωνόπουλος Γιώργος 

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του κ. Πιτσιλή για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) καθώς και έκδοσης λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.2889/2001, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία.

Εφόσον όμως, αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λογιστικών στοιχείων για τις ανωτέρω συναλλαγές. Για την καταβολή των αμοιβών για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες στους δικαιούχους ιατρούς, εκδίδονται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή (Νοσοκομείο), σχετικά παραστατικά προς τεκμηρίωση των συναλλαγών


Η απόφαση εκδόθηκε λόγω της ανάγκης προσδιορισμού των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και έκδοση στοιχείων) από φυσικά πρόσωπα-ιατρούς του ΕΣΥ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: