Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας, αριθ.2) και εκπροσωπείται νόμιμα. ΠΡΟΣ Τoν κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ Ανδρέα, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα)


1
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας, αριθ.2) και
εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Τoν κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ Ανδρέα, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα).
Κοινοποιούμενη προς: 1) Τον κ. Στουρνάρα Ιωάννη, Υπουργό Οικονο-
μικών (οδός Καρ. Σερβίας, αριθ. 10, Αθήνα).
2) Τον κ. Κοντοζαμάνη Βασίλειο, Διοικητή της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (οδός
Ζαχάρωφ, αριθ. 3, Αθήνα).
3) Τον κ. Ευδοκιμίδη Ιωάννη, Διοικητή της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου
(οδός Θηβών, αριθ.46-48, Πειραιάς).
4) Τον κ. Ανδριόπουλο Δημοσθένη, Διοικητή της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (οδός
Αριστοτέλους, αριθ.16, Θεσσαλονίκη).
2
5) Τον κ. Βεντούρη Θρασύβουλο, Διοικητή της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης
(οδός Αριστοτέλους, αριθ.16, Θεσσαλονίκη).
6) Τον κ. Μακρή Λάζαρο, Διοικητή της 5ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδος (Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα).
7) Τον κ. Κατσίβελα Παναγιώτη, Διοικητή της 6ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος (ΝΕΟ
Πατρών-Αθηνών και οδός Υπάτης, αριθ.1,
Πάτρα).
8) Τον κ. Γρηγοράκη Αντώνιο, Διοικητή της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (οδός Σμύρνης,
αριθ.26, Ηράκλειο).
9) Τον κ. Βλασταράκο Μιχαήλ, Πρόεδρο του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (οδός Πλου-
τάρχου, αριθ. 3, Αθήνα).
10)Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
-------------------- ¨ --------------------
1. Όπως γνωρίζετε, ΟΛΟΙ οι Ιατροί των Νοσοκομείων της χώρας είναι
απλήρωτοι για δεδουλευμένες τακτικές εφημερίες των μηνών Δεκεμ-
βρίου του έτους 2012 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου του έτους 2013.
Επίσης, πάρα πολλά Νοσοκομεία έχουν απλήρωτες και τις δεδουλευμένες
εφημερίες του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ενώ το Γενικό Νοσοκο-
3
μείο Σερρών έχει απλήρωτες τις δεδουλευμένες εφημερίες από το μήνα
Αύγουστο του έτους 2012 μέχρι και σήμερα.
Επισημαίνουμε δε το παράδοξο γεγονός, ότι ενώ για το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών «Σισμανόγλειο» έχει εγκριθεί συμπληρωματικό κονδύλιο εκ
ποσού 1.750.000 Ευρώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Α.Π. 2/87283/19-12-2012) για τη πληρωμή δεδουλευμένων
εφημεριών του έτους 2012, οι οποίες αφορούν το ιατρικό προσωπικό του
Νοσοκομείου και ειδικά αυτό του τέως 1ου Νοσοκομείου του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., εντούτοις το κονδύλιο αυτό δεν εκταμιεύεται.
Περαιτέρω, οι δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες είναι απλήρωτες, στη
συντριπτική πλειονότητα των Νοσοκομείων, από το μήνα Αύγουστο του
έτους 2012 και εφεξής, ενώ υπάρχουν και Νοσοκομεία, στα οποία
οφείλονται πρόσθετες εφημερίες δώδεκα (12) μηνών.
Μάλιστα δε, όσο παρέρχεται ο χρόνος, γίνεται ορατό το ενδεχόμενο να
παραμείνουν οριστικά απλήρωτες οι δεδουλευμένες εφημερίες του μήνα
Νοεμβρίου του έτους 2012, ενώ η σχετική Υπουργική Απόφαση
κατανομής κονδυλίων για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2012 και
Ιανουάριο, Φεβρουάριο του έτους 2013, ανακαλείται και διορθώνεται
«λόγω λαθών», χωρίς, όμως, να εκταμιεύονται κονδύλια.
Πέραν, όμως, της ως άνω περιγραφόμενης αναμφισβήτητης πραγματικό-
τητας, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. βλέπουν με απόγνωση τις τακτικές αποδοχές
τους να συρρικνώνονται συνεχώς με τις διαδοχικές μνημονιακές περικο-
πές, που συνοδεύονται και με την αυξημένη έως εξοντωτική παρακράτηση
φόρου.
4
Η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., όπως γνωρίζετε, έχει προβεί σε επανειλημμένα διαβήματα
για την έγκαιρη και ολοσχερή καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης
των δεδουλευμένων εφημεριών, ενώ έχει καταθέσει, κατ’ επανάληψη, τη
πρόταση επαναφοράς της αποζημίωσης των εφημεριών με τη χρήση μισθο-
δοτικών καταστάσεων, αλλά επί ματαίω (!!!)
Όμως, οι εκπορευόμενες από το Υπουργείο σας απαντήσεις, οι οποίες
έχουν λάβει το χαρακτήρα μόνιμης επωδού, είναι, ότι όλα αποτελούν
μνημονιακές δεσμεύσεις (!!!)
Ενόψει της κατάστασης αυτής, η οποία έχει καταστεί αδιέξοδη, ενώ
λειτουργεί άκρως απαξιωτικά σε βάρος των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., ήτοι
Δημόσιων Λειτουργών, διαφαίνεται, ατυχώς, η επιδίωξη της Κυβέρνησης
να μετατρέψει τις εφημερίες σε υπερωριακό έργο χωρίς αποζημίωση, ενώ
είναι γνωστό, ότι αυτές συνιστούν τακτικώς παρεχόμενη ανά μήνα εργασία
λόγω της σπουδαιότητάς της για την εξασφάλιση της ασφαλούς και
εύρυθμης λειτουργίας των Υγειονομικών Μονάδων του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας.
2. Το ότι η ως άνω περιγραφόμενη σε βάρος των Ιατρών Ε.Σ.Υ. κατάσταση
οφείλεται σε αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του
Υπουργείου, του οποίου προΐστασθε, προκύπτει ευθέως από το με αριθ.
πρωτ. 2/83908/0026/21-12-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της 26ης
Διεύθυνσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών
Διατάξεων (Τμήμα Α’) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Υπηρεσία Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου στο Νομό Ρεθύμνης και σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ.
2/77620/0026/18-10-2012 Εγκυκλίου της αυτής ως άνω Διεύθυνσης (με
5
εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών), η οποία έχει αναρτηθεί
στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ: Β43ΚΗ-3Ω2).
Το ως άνω με αριθ. πρωτ.2/83908/0026/21-12-2012 έγγραφο, σε απάντηση
στο με αριθ. πρωτ.2225/05-11-2012 έγγραφο της Υ.Δ.Ε. στο Νομό
Ρεθύμνης, αναφέρει, τα εξής:
«Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και αναφορικά με την ενταλματοποίηση
και πληρωμή εφημεριών του ιατρικού προσωπικού καθώς και της
αποζημίωσης για υπερωριακή κλπ. απασχόληση του πάσης φύσεως
προσωπικού πλην ιατρικού των νοσοκομείων του νομού σας, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ.7 του ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως
ισχύει, ορίζεται ότι η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται
εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.2 του ν.3871/2010 (Α’
141), καθώς και των άρθρων 1, παρ.2 και 2, παρ.2 του π.δ. 113/2010 (Α’
194 και 209), πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την
οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).
Συνεπώς, προϋπόθεση για τη νομιμότητα μιας δαπάνης είναι η έκδοση,
πριν από την πραγματοποίησή της, της απόφασης δέσμευσης της πίστωσης.
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που
μεταβιβάζονται πιστώσεις από τους κυρίους στους δευτερεύοντες διατάκτες
και, κατά συνέπεια, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και στις
περιπτώσεις αυτές πρέπει να εκδίδεται πριν από την πραγματοποίηση των
6
δαπανών, για την πληρωμή των οποίων δεσμεύεται η σχετική πίστωση (βλ.
αριθ.2/77620/0026/18-10-2012 σχετ. Εγκύκλιο, ΑΔΑ: Β43ΚΗ-3Ω2).
3.α. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ.2 του ν.4071/2012 (Α’
85), ορίζεται ότι, από 1-1-2012 και εξής, οι αποζημιώσεις για εφημερίες
ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ. καταβάλλονται
με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και νομαρχίες, σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου τέως Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά
εντάλματα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις αποζη-
μιώσεις που αφορούν υπερωριακή κλπ. απασχόληση του πάσης φύσεως
προσωπικού πλην ιατρικού των ανωτέρω φορέων, για υπηρεσίες που
παρέχονται από την 1-3-2012 και εξής.
β. Κατόπιν αυτών και κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων περί δεσμεύ-
σεως υποχρεώσεων διατάξεων, θα πρέπει να μεταβιβάζεται έγκαιρα η
σχετική πίστωση από τον Κύριο Διατάκτη (Υπουργό Υγείας) στους
Δευτερεύοντες Διατάκτες (Προϊσταμένους των Υ.Δ.Ε. στους νομούς και
νομαρχίες) και, στη συνέχεια, να εκδίδεται από τους τελευταίους η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, οπωσδήποτε πριν από την
πραγματοποίηση εφημεριών ιατρών και της υπερωριακής απασχό-
λησης του λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων, για την πληρωμή
των οποίων έχουν στη διάθεσή τους σχετικές πιστώσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, η πληρωμή των εν λόγω δαπανών δεν καθίσταται
δυνατή, αφού είναι μη σύννομη η έκδοση των σχετικών αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης από τους Προϊσταμένους των Υ.Δ.Ε. στους
νομούς και νομαρχίες, με αποτέλεσμα και η ενταλματοποίηση των
δαπανών αυτών να εμφανίζει προβλήματα κανονικότητας.
7
4. Το Υπουργείο Υγείας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστή και απαρέγκλιτη
εφαρμογή της προαναφερόμενης εγκυκλίου, προς αποφυγή μη ενταλματο-
ποίησης των συγκεκριμένων δαπανών από τις οικείες Υ.Δ.Ε. και την
αποτροπή δημιουργίας σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, για την
οποία άλλωστε έχει δεσμευθεί με το σχετικό Μνημόνιο [άρθρο 1, παρ. Γ,
υποπ. Γ2, ν.4093/2012 (Α’ 222)]».
3. Όπως γνωρίζετε, η κείμενη νομοθεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
έχει καταστήσει υποχρεωτική την ανά μήνα πραγματοποίηση εφημεριών,
ήτοι υπερωριακής απασχόλησης, αλλά τακτικώς παρεχόμενης εργασίας,
για όλους τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., τα μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και
όλους τους Ιατρούς, που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα
Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας και για όλους τους βαθμούς και
βαθμίδες και ανεξαρτήτως ιατρικής ειδικότητας, με αποκλειστικό στόχο
την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών και την ασφαλή λειτουργία
των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας (άρθρο 29 παρ.2 του Ν.1397/
1983, ΦΕΚ Α’ 143, άρθρο 88 παρ.1 του Ν.2071/1992, ΦΕΚ Α’ 123, άρθρο
45 παρ.1 του Ν.3205/2003, ΦΕΚ Α’ 297, άρθρο 1 του Ν.3754/2009, ΦΕΚ
Α’ 43).
Μάλιστα δε σε σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο συνόδευε το Σχέδιο Νόμου, το
οποίο στη συνέχεια ψηφίστηκε από τη Βουλή και έγινε ο Ν.3868/2010
(ΦΕΚ Α’ 129), ορίζονταν, ρητά, τα εξής:
«Με στόχο ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα εφημεριών, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοσοκομείων θεσπίζεται μηνιαία
8
αποζημίωση για πραγματοποιηθείσες εφημερίες για κάθε ιατρό, για ένα
σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημεριών ανά μήνα».
Ενόψει δε της υποχρεωτικότητας τέλεσης των εφημεριών, τα Νοσοκομεία
και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, κατατάσσονται σε τρεις (3) Ζώνες,
ανάλογα με την έδρα τους (άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3205/2003, όπως
σήμερα ισχύει).
Συνεπώς, όλοι οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανάλογα με τη Ζώνη στην οποία
ανήκει η υγειονομική μονάδα που υπηρετούν, ανάλογα με το βαθμό τους
και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, δικαιούνται να λαμβάνουν ανά
μήνα συγκεκριμένη αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο
αριθμό και τύπο εφημεριών (άρθρο 66 παρ.27 του Ν.3984/2011, ΦΕΚ Α’
150).
Επομένως, από τις ως άνω παρατιθέμενες νομοθετικές διατάξεις αλλά και
από το συνδυασμό τους προκύπτει, ότι ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις εφημερίες, οι
οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., διαφορο-
ποιούμενου μόνο του αριθμού και του τύπου των εφημεριών, ανάλογα με
το βαθμό του κάθε Ιατρού και τη Ζώνη στην οποία κατατάσσεται η
υγειονομική μονάδα στην οποία αυτός υπηρετεί.
Ενόψει των ανωτέρω αναμφισβήτητων παραδοχών, οι αποδοχές από
εφημερίες, έχουν, όπως γνωρίζετε, μία σημαντική βιοποριστική
λειτουργία και ουδείς θα μπορούσε να παραιτηθεί από ένα φυσικό και
αυτονόητο δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας, αφού η μη αποζημίωση
των δεδουλευμένων εφημεριών, ανατρέπει τη βάση βιοπορισμού των
θιγόμενων Ιατρών.
9
Γνωρίζετε, ότι η αποζημίωση λόγω της πραγματοποίησης του από τη
κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενου αριθμού και τύπου εφημεριών, συνιστά
σημαντικό τμήμα του ανά μήνα εισοδήματος των Ιατρών, το οποίο βαίνει
συνεχώς συρρικνούμενο, λόγω της εφαρμοζόμενης ισοπεδωτικής μνημο-
νιακής πολιτικής.
Συγκεκριμένα και για το τρέχον έτος, τα συνολικά κονδύλια για εφημερίες,
περιορίζονται στο ποσό των 241.390.207 ευρώ ( δηλαδή 239.129.137 ευρώ
για τα Νοσοκομεία και 2.261.070 ευρώ για το ΕΚΑΒ), ενώ στο προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημο-
σιεύθηκε την 05-12-2012, είχε εγγραφεί το ποσό των 284.037.415 ευρώ.
Πρέπει δε να τονίσουμε, ότι το αντίστοιχο ποσό για εφημερίες στο προϋ-
πολογισμό του έτους 2012 ανερχόταν στο ποσό των 370.000.000 ευρώ.
Ενώ, συνεπώς, η κίνηση στα Νοσοκομεία βαίνει αυξανόμενη, εσείς
περικόπτετε τα κονδύλια εφημεριών κατά 84.000.000 ευρώ και πέραν
αυτού παρακρατείτε 43.000.000 ευρώ, προκαλώντας, έτσι, ασφυξία στα
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, τα οποία αδυνατούν, πλέον, να
καταρτίσουν ασφαλή Προγράμματα εφημέρευσης, με αποτέλεσμα το
σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των ασθενών, που προσέρχονται στα
Επείγοντα.
Η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., από μελέτη στοιχείων, με βάση το πρότυπο εφημέρευσης
και σε αντιπαραβολή με στοιχεία προγενέστερων ετών, θεωρεί, ότι το
ετήσιο κονδύλιο εφημεριών οφείλει να ανέρχεται στα 450.000.000
ευρώ, προκειμένου να καλύπτονται με ασφαλή Προγράμματα τα
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας. Αυτό δε θα πρέπει να γίνει
σε συνδυασμό με 6500 προσλήψεις ιατρικού δυναμικού, το οποίο θα
στελεχώσει με επάρκεια τα κενά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
10
της χώρας (νησιωτικότητα, απομονωμένες ορεινές περιοχές, Ε.Κ.Α.Β.,
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών).
Έτσι, ενώ ο χρόνος εργασίας των Ιατρών, χωρίς τη πραγματοποίηση
εφημεριών, είναι εκατόν σαράντα (140) ώρες ανά μήνα (άρθρο 2 του
Ν.3754/2009, ΦΕΚ Α’ 43), θα πρέπει να πραγματοποιούν, σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία, και εργασία υποχρεωτική, ήτοι εφημερίες, που μπορεί
να φθάσει από τις εκατόν σαράντα (140) ώρες περίπου έως και τις εκατόν
εξήντα (160) ώρες περίπου το μήνα.
Ενόψει των ανωτέρω μνημονευόμενων πραγματικών δεδομένων, εφόσον
οι εφημερίες αποτελούν τακτικώς παρεχόμενη ανά μήνα εργασία και σε
καμία περίπτωση επίδομα, εκ των πραγμάτων συνιστούν μόνιμες και
σταθερές απολαβές των Ιατρών. Με βάση δε και τις απολαβές από τις
εφημερίες, οι Ιατροί προγραμματίζουν αντίστοιχα και τις υποχρεώσεις που
έχουν αναλάβει έναντι τρίτων.
Επομένως, η παράλογη και βίαιη ανατροπή, που έχει επέλθει με τη μη
αποζημίωση των δεδουλευμένων από αυτούς εφημεριών, τους έχει
δημιουργήσει τεράστια και οξύτατα οικονομικά προβλήματα, με συνέπεια
και ενόψει μάλιστα και της παρούσας δεινής οικονομικής συγκυρίας, που
είχε ήδη ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των τακτικών και πρόσθετων
ανά μήνα αποδοχών τους, να εμφανίζονται ως αφερέγγυοι και αναξιό-
πιστοι στις συναλλαγές τους.
Ενόψει, συνεπώς, των ανωτέρω αναμφισβήτητων δεδομένων, έχετε
επιδείξει και εξακολουθείτε να επιδεικνύετε σε βάρος των θιγόμενων
Ιατρών συμπεριφορά, η οποία συνίσταται σε σοβαρή παραβίαση της
εργατικής νομοθεσίας, που έχει τεθεί για τη προστασία τους, ως
εργαζομένων Δημόσιων Λειτουργών, ενώ τους έχετε περιαγάγει σε
11
απόλυτη ένδεια, απόγνωση και ανασφάλεια, λόγω πρόδηλης αδυναμίας
τους να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, ενώ με
δική σας αποκλειστική ευθύνη έχετε θέσει σε απόλυτη διακινδύνευση την
επιβίωση τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.
Παρά τις εύλογες συστάσεις και τα συνεχή διαβήματα της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.,
εσείς με προσχηματικές και παντελώς αόριστες δικαιολογίες, επιχειρείτε
να παραπείσετε τους δεινά χειμαζόμενους Ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα με
εντολές σας μέσω των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών και
στη συνέχεια των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, εξαναγκάζετε τους
Ιατρούς, με τη χρήση απειλών, εκφοβισμού και απαράδεκτων πρακτικών
και μεθοδεύσεων σε απλήρωτη εργασία, προκειμένου να υλοποιείται πάση
θυσία το εκάστοτε Πρόγραμμα εφημεριών, αδιαφορώντας πλήρως για τη
προκαλούμενη επισφάλεια και τη διακινδύνευση της υγείας και της ζωής
ακόμη των ασθενών.
Ενόψει των ανωτέρω, θέτουμε άμεσα και επιτακτικά το ζήτημα της
επίλυσης της αποζημίωσης των εφημεριών, με τη νομοθετική και σε
σταθερή και μόνιμη βάση ρύθμισή της.
4. Ως προς το ζήτημα των δεδουλευμένων από τους Ιατρούς πρόσθετων
εφημεριών, αυτές παραμένουν απλήρωτες στη πλειονότητα των Νοσοκο-
μείων και μάλιστα από το μήνα Αύγουστο του έτους 2012 και εφεξής,
αλλά, ατυχέστατα, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε, ότι θα
παραμείνουν, τελικώς απλήρωτες.
Σε σχέση με το υπαρκτό αυτό πρόβλημα, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 0047/13-03-2012 Πράξη του Τμήματος Ι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε,
12
μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων και
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», κρίθηκε, ότι δεν
πρέπει να θεωρηθούν χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους
2011, τα οποία αφορούσαν στη καταβολή, στους αναφερόμενους στις
συνημμένες σε αυτά μισθοδοτικές καταστάσεις Ιατρούς, που υπηρετούν
στο εν λόγω Νοσοκομείο, αποζημίωσης για τις πρόσθετες εφημερίες που
πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.11 περ. Γ’
του Ν.3205/2003, όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 4 παρ.1 του
Ν.3868/2010.
Η ως άνω Απόφαση του Τμήματος Ι δέχθηκε, ότι οι πρόσθετες εφημερίες,
στις οποίες συμμετείχαν οι δικαιούχοι των επίμαχων χρηματικών
ενταλμάτων Ιατροί, δεν είναι νόμιμες, καθόσον η πραγματοποίησή τους
έγινε χωρίς τη τήρηση της προβλεπόμενης από τις ως άνω νομοθετικές
διατάξεις και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας εφαρμοστικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (υπ’ αριθ. 2/75264/022/30-11-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 1883/02-
12-2010, διόρθωση σφαλμάτων σε ΦΕΚ Β’ 2008), διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, οι ως άνω πρόσθετες εφημερίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς
την απαιτούμενη προηγούμενη έγκρισή τους με Απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδος. Η δε εκ των υστέρων εκδοθείσα αντίστοιχη
Απόφαση του εν λόγω Διοικητή, δεν μπορεί να αναπληρώσει την ως άνω
ελλείπουσα νόμιμη προϋπόθεση για τη πραγματοποίηση πρόσθετων
εφημεριών στο Νοσοκομείο, διότι ο Νόμος, όπως αυτό συνάγεται τόσο
από το σαφές γράμμα αυτού όσο και εκ του σκοπού του, που, κατά τη
λογική της θεσπισθείσας ρύθμισης, ανάγεται στον εξορθολογισμό του
13
συστήματος των εφημεριών, απαιτεί τη προηγούμενη έγκριση των
εφημεριών, καθόσον μόνο μέσω του έγκαιρου και αιτιολογημένου
προγραμματισμού τους καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των
Νοσοκομείων.
Είναι δε προφανές, όπως δέχθηκε η ως άνω Απόφαση, ότι η εκ των
υστέρων, μετά τη πραγματοποίηση των εφημεριών, έκδοση της πράξης
έγκρισής τους, καθίσταται κενή κανονιστικού περιεχομένου¸ εκδιδό-
μενη, απλώς, για να καλύψει μία ήδη δεδομένη πραγματική κατάσταση,
ανεξάρτητα της εξυπηρέτησης ή όχι της εύρυθμης λειτουργίας του
Νοσοκομείου. Περαιτέρω, όπως επίσης δέχθηκε η ως άνω Απόφαση, ούτε
από την ανωτέρω Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, ούτε από σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, με το οποίο εγκρίθηκε το Πρόγραμμα προβλεπόμενων
εφημεριών των Ιατρών του για τον επίμαχο μήνα, ούτε από σχετικό
έγγραφο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, περιέχεται η
απαιτούμενη από το Νόμο αιτιολογία, σχετικά με τις ανάγκες του
Νοσοκομείου που δικαιολογούν τη πραγματοποίηση πρόσθετων εφημε-
ριών, με ειδικότερη αναφορά στις «ειδικότητες για τις οποίες υπήρχε
επιτακτική ανάγκη» και περαιτέρω αιτιολόγηση «ανά ημέρα εφημερίας,
ειδικότητα και αριθμό ιατρών».
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι ήδη δεδουλευμένες από τους Ιατρούς
των κατά τόπους Ενώσεων μελών μας πρόσθετες εφημερίες, θα
παραμείνουν απλήρωτες, παρά τις περί του αντιθέτου σκόπιμες
διαβεβαιώσεις, εφόσον δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη
κείμενη νομοθεσία διαδικασία, με συνέπεια να είναι, πλέον, υποχρεω-
μένοι να διεκδικήσουν την αποζημίωση της δεδουλευμένης εργασίας
14
τους με την έγερση σχετικών Αγωγών Αποζημίωσης ενώπιον των
αρμοδίων Δικαστηρίων.
5. Περαιτέρω, όπως γνωρίζετε, η πλειονότητα των ειδικευομένων Ιατρών
του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, τελεί, από την 04-03-2013, σε νόμιμη
επίσχεση εργασίας, δεδομένου ότι δεν τους έχει καταβληθεί η οφειλόμενη
αποζημίωση (η οποία υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ) για δεδου-
λευμένες από αυτούς εφημερίες των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2012 και Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου του έτους 2013, ήτοι επτά (7) συνολικά μηνών (!!!)
Φαίνεται, όμως, ότι, τόσο ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών
όσο και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-
Θράκης, σκόπιμα αγνοούν την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με το
περιεχόμενο και τη φύση του προσωποπαγούς και ατομικού δικαιώματος
της επίσχεσης εργασίας και επιχειρούν με τη χρήση ψυχολογικής βίας,
απειλών και εκφοβισμού να εξαναγκάσουν τους ειδικευόμενους Ιατρούς
να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, με τη χρήση απαράδεκτων
πρακτικών και μεθόδων, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και ασφαλώς
ουδένα τιμούν.
Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, ο ειδικευόμενος Ιατρός είναι μισθωτός με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνει βασικό
μισθό, αλλά αμοίβεται και για πραγματοποιούμενες από αυτόν και
υποχρεωτικώς προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία εφημερίες
(άρθρο 66 παρ.27 του Ν.3984/2011, ΦΕΚ Α’ 150), οι οποίες είναι χρόνος
τακτικώς παρεχόμενης ανά μήνα υπερωριακής απασχόλησης.
15
Επίσης, γνωρίζετε, ότι το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, με την υπ’ αριθ. 38/2011 Γνωμοδότησή του (η οποία επιβε-
βαιώνει και την υπ’ αριθ. 276/2010 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του
Ν.Σ.Κ., σελ.8, 9 και 10), δέχεται, ότι το δικαίωμα επίσχεσης των
ειδικευόμενων Ιατρών είναι νόμιμο.
Πάγια δε, επί του θέματος αυτού, είναι και η θέση του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Διεύθυνση Εργασίας/
Διεύθυνση Όρων Εργασίας/Τμήμα Ατομικής Σύμβασης) όπως και των
κατά τόπους Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας του αυτού ως άνω Υπουργείου.
Όμως, παρά την ως άνω περιγραφόμενη νομική πραγματικότητα, ο
Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, σε
συνέχεια συμμετοχής του σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείο Σερρών την 13-03-2013, στο από 15-03-2013 Δελτίο Τύπου,
το οποίο απηύθυνε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Σερρών,
έκρινε σκόπιμο (!!!) να δηλώσει τα εξής εκπληκτικά:
«2. Σε ότι αφορά την επίσχεση των ειδικευόμενων γιατρών, για κάθε
μέρα επίσχεσης που θα πραγματοποιούν θα επιμηκύνεται αντίστοιχα ο
προβλεπόμενος χρόνος για την λήψη της ειδικότητας και δεν θα
καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή για το χρονικό διάστημα της
επίσχεσης» (!!!)
Ο εν λόγω Διοικητής, τον οποίο μιμήθηκε και ο Διοικητής του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών, με το με αριθ. πρωτ. Δκ94/07-03-2013 έγγραφό
του, το οποίο απέστειλε ατομικά σε κάθε ειδικευόμενο Ιατρό, που τελεί σε
νόμιμη επίσχεση εργασίας, αγνόησε επιδεικτικά την υπερήμερη οφειλή
από δεδουλευμένες εφημερίες επτά (7) μηνών (!!!) και φερόμενος τιμωρη-
16
τικά και εκδικητικά, απεφάνθη (!!!) για επιμήκυνση της θητείας και για
παρακράτηση ημερομισθίων, ενώ, περιήλθε σε γνώση μας η πληροφορία,
ότι και ο Διοικητής του Νοσοκομείου απείλησε και με καταγγελία των
Συμβάσεων των ειδικευόμενων Ιατρών (!!!)
Οι εν λόγω θέσεις, είναι απόλυτα ατεκμηρίωτες, αβάσιμες, παράνομες,
αντισυνταγματικές και προεχόντως εκβιαστικές και διλημματικές, καθόσον
η ενάσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας δεν είναι το
αποτέλεσμα αυθαίρετης επινόησης των εν λόγω ειδικευόμενων Ιατρών,
αλλ’ αποτελεί τη νομική απάντηση στην υπαίτια και αντισυμβατική
συμπεριφορά του υπερήμερου εργοδότη, ο οποίος δεν καταβάλλει αδικαιο-
λόγητα την οφειλόμενη αποζημίωση για δεδουλευμένες εφημερίες πολλών
μηνών.
6. Σχετικά με το ζήτημα της επίσχεσης εργασίας των ειδικευμένων Ιατρών
του Ε.Σ.Υ. και της υπ’ αριθ. 276/2010 Γνωμοδότησης του Δ’ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία χρησιμοποιείται, ατυχώς,
ως πρόσχημα για να παραβιάζονται κατά βούληση ουσιώδη και απαρά-
γραπτα εργασιακά δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε τα
εξής:
Παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες στις σχέσεις
Κράτους και δημοσίων υπαλλήλων σε σύγκριση με τις εργασιακές σχέσεις
Ιδιωτικού Δικαίου, στο πυρήνα τους οι δημοσιοϋπαλληλικές σχέσεις
φέρουν έντονο το αποτύπωμα ενός βασικού συναλλάγματος: παροχή
υπηρεσιών έναντι μισθού. Όταν δεν καταβάλλεται ο μισθός ή η αποζη-
μίωση από δεδουλευμένες εφημερίες ή όταν καταβάλλεται μειωμένος
μισθός, τότε διαταράσσεται το συνάλλαγμα και θα πρέπει να εφαρμόζονται
17
οι Γενικές Αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου, που αφορούν την άρνηση
εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών, έως ότου συμμορφωθεί
το Δημόσιο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τις ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις του.
Παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, η επίσχεση εργασίας για κάθε
εργαζόμενο, άρα και για τους δημοσίους υπαλλήλους, αποτελεί βασικό
μέσο αυτοδύναμης προστασίας, όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις
ουσιώδεις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν.
Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο όταν ο εργοδότης, το Δημόσιο ή το Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν εκπληρώνει τη μισθολογική του
υποχρέωση. Δεδομένου δε ότι ο μισθός, τόσο στις δημοσιοϋπαλληλικές
όσο και τις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις, έχει μια σπουδαία βιοποριστική
λειτουργία, δεν θα μπορούσε κανείς να παραιτηθεί από ένα φυσικό
δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας, αφού η καθυστέρηση στη πληρωμή
του μισθού ανατρέπει τη βάση βιοπορισμού του εργαζομένου. Με την
έννοια αυτή, το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα για το δικαίωμα
επίσχεσης, ανήκει στις Γενικές Αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου και πρέπει να
εφαρμόζεται και στις δημοσιοϋπαλληλικές σχέσεις.
Όπως δε είναι γνωστό, οι Γενικές Αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου
εφαρμόζονται και στο Διοικητικό Δίκαιο (βλ. από τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας τις υπ’ αριθ. 1211/2008, 3090/2007, 636/
2007, 2015/2006 Αποφάσεις). Στο ίδιο αποτέλεσμα φθάνουμε και μέσω
της αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης των παροχών. Σύμφωνα και με τη
προπαρατεθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία από τις
Γενικές Αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου είναι και η αρχή της καλόπιστης
εκπλήρωσης των παροχών, με βάση το άρθρο 288 του Αστικού Κώδικα.
18
Η αρχή αυτή υποχρεώνει τόσο τα Νοσοκομεία όσο και τους Ιατρούς, που
υπηρετούν στα Νοσοκομεία, στο πλαίσιο μιας σχέσης Δημοσίου Δικαίου.
Αυτό σημαίνει, ότι όταν το Δημόσιο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για μισθοδοσία των Ιατρών
του Ε.Σ.Υ., οι τελευταίοι μπορούν με βάση το άρθρο 288 του Αστικού
Κώδικα και λόγω του αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα της υπηρεσιακής τους
σχέσης, να αναστέλλουν μονομερώς την υποχρέωσή τους για παροχή των
υπηρεσιών τους.
Εξάλλου, η ίδια διάταξη υποχρεώνει το Νοσοκομείο να ανέχεται τη
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης. Το
δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ή διακοπής της παροχής υπηρεσίας, κατά τα
άρθρα 325 και 288 του Αστικού Κώδικα, αντίστοιχα, ιδίως όταν η
καθυστέρηση στη πληρωμή του μισθού (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται
και η αποζημίωση δεδουλευμένων εφημεριών) είναι μεγάλη, βρίσκεται σε
αρμονία και με την ιδέα που εκφράζει το, επίσης, φυσικό δικαίωμα
άμυνας. Όπως είναι γνωστό, η υπεράσπιση που γίνεται στο πλαίσιο
άμυνας, δεν αποτελεί παράνομη πράξη (άρθρο 284 ΑΚ). Άλλωστε, μια
τέτοια υπεράσπιση κατατείνει, επιπλέον, στη προστασία της περιουσίας,
βασικό στοιχείο της οποίας είναι ο μισθός. Η περιουσία δε έχει ευρύτατη
προστασία από το υπερνομοθετικής ισχύος Πρώτο Πρόσθετο Πρωτό-
κολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ.
σχετικά ΟλΑΠ 40/1998). Η ανάγκη αυτοδύναμης προστασίας του μισθού,
ως στοιχείου της περιουσίας, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν αναλογισθεί
κανείς τους βραδύτατους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης και, επομένως,
τα ελλείμματα στη προστασία του δικαιώματος έννομης προστασίας,
προσωρινής και κύριας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος).
19
Επιπλέον, η άρνηση παροχής υπηρεσιών από τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ.,
μπορεί να είναι δικαιολογημένη, όταν το Νοσοκομείο δεν διασφαλίζει π.χ.
την ομαλή και ασφαλή για τους Ιατρούς και τους ασθενείς λειτουργία της
εφημερίας, είτε γιατί τα Προγράμματα εφημεριών παραβιάζουν το Νόμο,
σε σχέση με τη σύνθεση των ομάδων των Ιατρών, είτε γιατί εκδίδονται από
αναρμόδιο όργανο, είτε γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη συναρ-
μόδιων οργάνων, είτε γιατί λόγω της αδυναμίας λειτουργίας μονάδων,
ελλείψει προσωπικού ή υλικοτεχνικών μέσων, δημιουργείται ομοίως
σοβαρό πρόβλημα ασφαλούς λειτουργίας της εφημερίας. Κι αυτό ανεξάρ-
τητα από τη πειθαρχική και ποινική ευθύνη των Διοικητών των
Νοσοκομείων για παράβαση καθήκοντος ή έκθεση ασθενών σε κίνδυνο
ζωής κ.ο.κ.
Συνεπώς και οι ειδικευμένοι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., νομιμοποιούνται σε
άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας και κατ’ επίκληση
μάλιστα της διάταξης του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία
ορίζει, ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου".
Σε κάθε, όμως, περίπτωση, οι ειδικευμένοι Ιατροί του Ε.Σ.Υ., κατά την
άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας, οφείλουν να είναι
παρόντες στο χώρο της εργασίας τους, απέχοντας από τα τακτικά
περιστατικά, ενώ οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα επείγοντα
και έκτακτα περιστατικά.
7. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή θεωρούμε, ότι δεν συγχωρείται η
σκόπιμη και κακόβουλη αλλοίωση του γράμματος ή/και του πνεύματος της
κείμενης νομοθεσίας, γίνεται σαφές, ότι η μη καταβολή της οφειλόμενης
αποζημίωσης των δεδουλευμένων εφημεριών (τακτικών και πρόσθετων),
20
συνιστά τη νομοτυπική μορφή συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων όπως,
εξάλλου, και οι πρακτικές απειλών, εκφοβισμού, καταστολής κλπ. συνι-
στούν τη νομοτυπική μορφή εξίσου σοβαρών ποινικών αδικημάτων,
πέραν, ασφαλώς της συντρέχουσας πειθαρχικής και αστικής ευθύνης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας
Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατα-
βολής της οφειλόμενης αποζημίωσης των δεδουλευμένων, από τους Ιατρούς
Ε.Σ.Υ., τακτικών και πρόσθετων εφημεριών όπως και για τις σε βάρος τους
απειλές αλλά και τις εφαρμοζόμενες ανεπίτρεπτες μεθόδους εκφοβισμού τους.
Καταγγέλλουμε την ως άνω περιγραφόμενη παράνομη, αυθαίρετη και
καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και σας καθιστούμε
υπεύθυνο για τις κινητοποιήσεις, στις οποίες εξωθείτε τους Ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. (ειδικευμένους και ειδικευόμενους), προκειμένου να διεκδικήσουν το
αυτονόητο, ήτοι τη καταβολή της αποζημίωσης για δεδουλευμένες εφημερίες
(τακτικές και πρόσθετες) πολλών μηνών.
Σας Καλούμε να αποκαταστήσετε πλήρως τη νομιμότητα επί των ζητημάτων,
όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, άλλως,
Σας Δηλώνουμε απερίφραστα και άνευ ετέρου, ότι, ως έχοντες έννομο
συμφέρον και για τη προστασία των θιγόμενων Ιατρών μελών των οικείων
Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών, μελών της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., θα προσφύγουμε
με Μηνυτήρια Αναφορά ενώπιον της οικείας Εισαγγελικής Αρχής όπως και
ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής.
21
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη
παρούσα προς τον κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ Ανδρέα, Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα), προς γνώση
του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη
συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.
Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α., αξίας 1,15 Ευρώ.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Μιχαήλ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια: