Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Εγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 222.320.440,00 ευρώ από Φ.990 ΚΑΕ 9281Ημερομηνία: 04/03/2013 14:35:30ΑΔΑ: ΒΕΔ0Θ-Υ3Χ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ- Γ.Ν. Κω –Γ.Ν.-Κ.Υ.Καλύμνου

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ
«Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
                                             3.692.310,00
                                                                             4.077.550,00
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ                  128.240,00

Γ.Ν.-Κ.Υ.Καλύμνου
«ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
                                            257.000,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: