Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Στα Νοσοκομεία έχουν φτάσει τα πρότυπα μνημονίων τα οποία καλούνται να υπογράψουν εκτός από τους Διοικητές των ΥΠΕ οι διοικητές των Νοσοκομείων και οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών.


                                                          Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια που περιλαμβάνει περιορισμούς που στην πράξη δεν μπορούν να εκτελεστούν. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο έγγραφο που καλούνται να υπογράψουν , ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, οφείλει μα παρακολουθεί μηνιαίως τα οικονομικά και αν διαπιστώνει αποκλίσεις πρέπει να ενημερώνει το υπουργείο υγείας και να φροντίζει να τις επιλύει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: