Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Σχετικά με την καταβολή εφημεριών Δεκεμβρίου 2016

Υπήρξε επικοινωνία του υπογράφοντος με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας σχετικά με το χρόνο εκταμίευσης και καταβολής των εφημεριών του Δεκεμβρίου 2016 , διότι υπήρξαν πληροφορίες πως δεν μπορούν να εκταμιευτούν πριν εγκριθούν οι προϋπολογισμοί κάθε Νοσοκομείου για το έτος 2017.
Είχαμε την εξής ενημέρωση:
-        Τα κονδύλια εφημεριών του συγκεκριμένου μήνα βρίσκονται στα ταμεία των Νοσοκομείων
-         Υπάρχει εντολή του υπουργείου να αξιοποιηθούν άμεσα, χωρίς να έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2017,  κονδύλια σε ύψος 40% του προϋπολογισμού του 2016 για τις λειτουργικές ανάγκες των Νοσοκομείων.
-        Οι εφημερίες του Δεκεμβρίου μπορούν να εκταμιευτούν στο πλαίσιο του 40%.
Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος τα Νοσοκομεία να κρατούν παγωμένη τη διαδικασία ενταλματοποίησης των εφημεριών Δεκεμβρίου και μπορούν να τις καταβάλλουν στους γιατρούς στο τέλος Φεβρουαρίου.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Δεν υπάρχουν σχόλια: