Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Ygeianet.gr


Θα θέλαμε απλώς να τονίσουμε  ότι οι υπεύθυνοι του οικονομικού τμήματος νοσοκομείων μιλούν για το 40% του υπόλοιπου του 2016 για κάθε κωδικό.
Αυτό  σημαίνει  ότι δεν επαρκούν για να πληρώσουν ούτε τις εφημερίες Δεκεμβρίου2016.

Δεχτήκαμε ερωτήματα σχετικά με τη διάταξη νόμου, στην οποία βασίζεται η εκταμίευση του 40% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για κάλυψη των εφημεριών Δεκεμβρίου, στην οποία κάναμε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτησή μας (κλικ εδώ).
Πρόκειται για την 4η παράγραφο του άρθρου 63 του νόμου 4270/14 (ΦΕΚ 143Α), η οποία αναφέρει:

«Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς μήνες»

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Δεν υπάρχουν σχόλια: