Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Αναρτούμε ξανά τον νόμο  .Έχουμε πληροφόρηση από νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ ότι έχουν  καταβληθεί οι εφημερίες Δεκεμβρίου 2016 με βάσει αυτό τον νόμο χωρίς να περιμένουν την έγκριση του προϋπολογισμού  του 2017 .
Με την λογική οτι σε όσα μέρη και να σπάσει ο ίδιος κωδικός παραμένει ένας. Υπολογίζοντας το 40% στο άθροισμα τους.

Πρόκειται για την 4η παράγραφο του άρθρου 63 του νόμου 4270/14 (ΦΕΚ 143Α), η οποία αναφέρει:

«Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς μήνες»

Δεν υπάρχουν σχόλια: