Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2012ΜΗΝΑΣ

Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
    *
  *
  *
 *
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
  3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

24
  4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
  5

  0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
  7 
  1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
  0
  0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
  7
  0
-280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
291
  0
  0
-291
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
448
  2
  0
-446

Αποχωρήσεις =2955
Προσλήψεις + Μεταφορές =126
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων=2829
Οι αποχωρήσεις σε σχέση με τις προσλήψεις διαμορφώνονται σε > 23:1

Δεν υπάρχουν σχόλια: