Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ 77951/12-10-2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία, Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας άγονων &νησιωτικών περιοχών.

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ 77951/12-10-2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία, Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας άγονων &νησιωτικών περιοχών.

Αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10ος 2015.pdfΜέγεθος: 650.5 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια: