Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων που παραμένουν στις θέσεις τους

Αθήνα
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παραμένουν στις θέσεις τους 16 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων της χώρας. Οι υπόλοιποι είτε παύονται είτε έχουν γίνει δεκτές οι παραιτήσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα από τους συνολικά 127 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία της χώρας το Νοέμβριο του 2015, παραμένουν στις θέσεις τους οι κάτωθι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πα.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
2.      
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
3.      
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
4.      
ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
5.      
ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Θ. «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»
6.      
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ
7.      
ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΗΣ
Πα.Γ.Ν.Ι.
8.      
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΕΣ
9.      
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
10.  
ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
11.  
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Γ.Ν.Α "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"
12.  
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ
13.  
ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.Α  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
14.  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
15.  
ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
16.  
ΚΩΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΑΝΑΠΛ/ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Πα.Γ.Ν.Ι
Image courtesy of  David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net
Γραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας
                                                                                           Δελτίο Τύπου
                                                                                                                                                                        Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παραμένουν στις θέσεις τους 16 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων της χώρας. Οι υπόλοιποι είτε παύονται είτε έχουν γίνει δεκτές οι παραιτήσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα από τους συνολικά 127 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία της χώρας το Νοέμβριο του 2015, παραμένουν στις θέσεις τους οι κάτωθι:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 1.  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πα.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
 1.  
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
 1.  
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
 1.  
ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 1.  
ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Θ. «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»
 1.  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ
 1.  
ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΗΣ
Πα.Γ.Ν.Ι.
 1.  
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΕΣ
 1.  
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 1.  
ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
 1.  
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Γ.Ν.Α "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"
 1.  
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ
 1.  
ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.Α  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 1.  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
 1.  
ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 1.  
ΚΩΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΑΝΑΠΛ/ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Πα.Γ.Ν.Ι

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων που είχαν οριστεί από προηγούμενη κυβέρνηση, πέρασαν από διαδικασία αξιολόγησης και ορισμένοι από αυτούς διατήρησαν τις θέσεις τους.
Μέσα στις επόμενες μέρες το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων με ανοιχτή πρόσκληση. Τα τυπικά προσόντα  θα είναι ακριβώς τα ίδια με τις ανάλογες προκηρύξεις του παρελθόντος ενώ  θα συνεκτιμηθούν για πρώτη φορά  προσόντα όπως οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι οι οποίοι θα είναι συναφείς με το αντικείμενο.

Μέσα στις επόμενες μέρες το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων με ανοιχτή πρόσκληση. Τα τυπικά προσόντα  θα είναι ακριβώς τα ίδια με τις ανάλογες προκηρύξεις του παρελθόντος, ενώ θα συνεκτιμηθούν για πρώτη φορά προσόντα, όπως οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, οι οποίοι θα είναι συναφείς με το αντικείμενο.
health.in

Δεν υπάρχουν σχόλια: