Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

4351/15 Παράταση θητείας επικουρικών, πρόσθετες εφημερίες κλπ ΦΕΚ | 08/12/2015

 4351/15 Παράταση θητείας επικουρικών, πρόσθετες εφημερίες κλπ ΦΕΚ | 08/12/2015


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 164
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351
4 Δεκεμβρίου 2015

«Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι τις 30.9.2016, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε..»

Δεν υπάρχουν σχόλια: