Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας τριών ετών ειδικότητας Πνευμονολόγος Φυματιολόγος στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: