Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία αποσπάσεων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: