Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Σταμάτης Βαρδαρός: Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας, παρουσίασε την Πέμπτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας.
Μιλώντας στο 7ο Pharma & Health Conference, ο Σταμάτης Βαρδαρός (φωτό) η νέα πρωτοβάθμια θα στηρίζεται σε αποκεντρωμένες δομές σε επίπεδο κοινότητας, στην Τοπική Μονάδα Υγείας, στον οικογενειακό γιατρό και στην διεπιστημονική ομάδα Υγείας, με αναβαθμισμένο ρόλο των υπόλοιπων επαγγελματιών Υγείας.
Θα υπάρχει εγγραφή συγκεκριμένου πληθυσμού αναφοράς ανά ομάδα Υγείας, πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού φακέλου και κοινοτικός - εξωστρεφής προσανατολισμός των υπηρεσιών.
Θα ασκούνται παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής Υγείας και τακτική παρέμβαση στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα ΚΑΠΗ, στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.
Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρό, πρόκειται για ένα σύστημα που περιγράφει μία άλλη κουλτούρα στη σχέση πολίτη και υπηρεσιών Υγείας, με βασικό σημείο παρέμβασης τις αστικές περιοχές και κεντρικό σύνθημα “Η Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας να πάει στον πολίτη”.

Αστικές

Χαρακτήρισε το σχέδιο φιλόδοξο, λέγοντας ότι θα αναπτυχθεί σε επιλεγμένες αστικές καταρχήν περιοχές σταδιακής εφαρμογής, παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Ο κ. Βαρδαρός διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό (εθνικοί πόροι) και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (κοινοτικοί πόροι).
“Πόροι που όσο το σύστημα αναπτύσσεται θα μειώνουν την πίεση για δαπάνες προς τα νοσοκομεία και προς τους ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ”, ανέφερε.
Από οικονομικής άποψης – είπε – είναι ένα σύστημα που σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα εξοικονομήσει πόρους από τον προϋπολογισμό υγείας, “εκπαιδεύοντας” τον πολίτη σε μία λιγότερο καταναλωτική συμπεριφορά υπηρεσιών Υγείας, μειώνοντας την προκλητή ζήτηση, την πολυφαρμακία και την επιβάρυνση των νοσοκομείων με την πλειονότητα των “ψυχρών” (των όχι άμεσων και επειγόντων) περιστατικών.
Με τη σταδιακή ανάπτυξη του νέου συστήματος, θα εξελίσσονται οι παρεμβάσεις για την άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Εξέλιξη

Ο σχεδιασμός αυτός, του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, πέρα από τις νέες προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό, περιλαμβάνει και την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων Υγείας με ενεργό ιατρικό προσωπικό, θέτοντας όρια στις συμμετοχές των γιατρών στις διάφορες επιτροπές που στερούν διαθέσιμες εργατοώρες στο σύστημα και ταλαιπωρούν τον πολίτη.
Περιλαμβάνει ακόμη:
  • Τη διεύρυνση σε όλες τις μονάδες της ηλεκτρονικής δωρεάν δυνατότητας ραντεβού για τους πολίτες.
  • Τη μετακίνηση προσωπικού που απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα στο υπόλοιπο σύστημα Υγείας (επισκέπτες Υγείας).
  • Τη διαμόρφωση νέων κανονισμών λειτουργίας και καθηκοντολογίων για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
  • Τη σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής Υγείας από το σύνολο των δομών.
Στο νέο σύστημα εντάσσεται, επίσης, η ευρεία εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: