Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Τροποποίηση (3 η ) της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων». ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: