Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον | 

Δεν υπάρχουν σχόλια: