Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ(ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΥΠΕ

Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ.(Πειραιώς και Αιγαίου)και στην 7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης) ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
Προκειμένου για το πρώην Γ.Ν.


ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Μ.Ε.Θ.) 2 
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2 
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3 
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ) 1 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 14Δεν υπάρχουν σχόλια: